Szkolenia Otwarte

BestSkills

Nasza polityka szkoleniowa

Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą prowadzonych przez nas szkoleń

 • sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych (jednodniowe);
 • planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych poniżej i powyżej 30 tys. euro.
  (jednodniowe);
 • warsztaty zamówień publicznych dla początkujących elektronizacja i projektowane zmiany w
  prawie (dwudniowe);
 • warsztaty zamówień publicznych dla zaawansowanych (dwudniowe)-elektronizacja i
  projektowane zmiany w prawie;
 • zasady udzielenia zamówień w projektach unijnych w oparciu o „Wytyczne
  kwalifikowalności…”- szkolenie dwudniowe dla kontrolujących;
 • zasady udzielenia zamówień w projektach unijnych w oparciu o „Wytyczne
  kwalifikowalności…”- szkolenie dwudniowe dla Zamawiających;
 • nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – przygotowanie do stosowania(dwudniowe);
 • zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro kompendium wiedzy;
 • jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne – dwudniowe szkolenia dla Wykonawców.
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (jednodniowe);
 • klasyfikacja środków trwałych i nowe zasady amortyzacji w jednostkach administracji
  publicznej; (jednodniowe);
 • zamknięcie roku i sporządzanie sprawozdania rocznego w jednostkach administracji
  publicznej. (jednodniowe);
 • Księgowość projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem zamykania projektów (
  jednodniowe).
 • prawo pracy – najnowsze zmiany i praktyka stosowania (dwudniowe);
 • płace od A do Z – warsztaty dla pracowników działów kadr (dwudniowe);
 • ustawa o pracownikach samorządowych -dwudniowe szkolenie dla pracowników działów
  kadr w jst;
 • pracownicze plany kapitałowe – zasady, obowiązujące przepisy, praktyka stosowania;
 • zasady rozliczania ZUS i podatków (dwudniowe);
 • zasady rekrutacji i doboru pracowników (dwudniowe);
 • zarządzanie rozwojem i kompetencjami pracowników w firmie (jednodniowe);
 • zarządzanie szkoleniami – od planowania, po badanie ich efektywności (dwudniowe).
 • stosowanie RODO w praktyce – obowiązki nałożone na właścicieli firm (jednodniowe);
 • przygotowanie do kontroli RODO (jednodniowe);
 • dokumentacja RODO w praktyce (dwudniowe);
 • RODO w publicznych jednostkach oświatowych;
 • RODO w niepublicznych jednostkach oświatowych.
 • nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – wstępne założenia, podział środków,
  zasady(dwudniowe);
 • rozliczanie i zamykanie projektów unijnych w systemie SL2014 (dwudniowe);
 • kontrola projektów unijnych – jak się przygotować, by uniknąć korekt
  finansowych.(dwudniowe);
 • zarządzanie czasem i organizacja pracy (dwudniowe);
 • trudne sytuacje w pracy jednostki – jak sobie z nimi radzić(jednodniowe i dwudniowe);
 • profesjonalne wystąpienia publiczne.
 • jak prowadzić profil firmy na Facebooku (jednodniowe);
 • Social media marketing dla początkujących. (dwudniowe).

Skontaktuj się z nami

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące szkoleń