Amanda P ( Architekt )

Szkolenia przeprowadzone były w sposób profesjonalny. Prowadzący szkolenia w sposób rzetelny i bardzo przystępny omówili zagadnienia teoretyczne, prezentując je na wielu praktycznych przykładach.