Robert Rodnicki (Web INC.)

Forma prowadzenia zajęć z wykorzystaniem praktycznych przykładów i ćwiczeń, pozwoliła na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Zrealizowane szkolenia charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz przyjemną atmosferą.